20/03/2023 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi ca kỳ 06
竹枝歌其六

Tác giả: Uông Nguyên Lượng - 汪元量

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/08/2014 17:50

 

Nguyên tác

湘江日落亂帆飛,
不向東歸便北歸。
楊柳渡頭村店裡,
青裙女子賣烏翬。

Phiên âm

Tương giang nhật lạc loạn phàm phi,
Bất hướng đông quy tiện bắc quy.
Dương liễu độ đầu thôn điếm lý,
Thanh quần nữ tử mại ô huy.

Bản dịch của Trần Đông Hải

Khi chiều xuống buồm sông Tương loạn đả
Chiếc về đông, chiếc lên bắc tiện đường
Trong thôn xóm, gần bến đò liễu rủ
Gái quần xanh bày bán quạ trĩ thơm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Nguyên Lượng » Trúc chi ca kỳ 06