05/12/2021 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hoài kỳ 2
述懷其二

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi bruce lee vào 02/10/2011 03:01

 

Nguyên tác

此身如孤篷,
去國十餘載。
四顧無相親,
登高望天海。
寒梅敵雪霜,
恃有勁骨在。
白髮死天涯,
吾心終不悔。

Phiên âm

Thử thân như cô bồng,
Khứ quốc thập dư tải.
Tứ cố vô tương thân,
Đăng cao vọng thiên hải.
Hàn mai địch tuyết sương,
Thị hữu kính cốt tại.
Bạch phát tử thiên nhai,
Ngô tâm chung bất hối.

Dịch nghĩa

Thân này như chiếc buồm lẻ loi
Giã nước ra đi đã hơn mười năm
Nhìn quanh không người thân
Lên cao trông trời bể
Gốc mai lạnh chống được tuyết sương
Nhờ có gân cốt cứng cỏi ở trong
Đầu bạc chết ở góc trời xa
Lòng ta đến cùng vẫn không hối hận

Bản dịch của Lê Thước

Thân này tựa cánh buồm trôi
Tính ngày xa nước đã ngoài mười năm
Quanh mình ai kẻ tình thâm
Trông vời trời bể xa xăm dặm trường
Mai già chọi với tuyết sương
Là nhờ khí cốt kiên cường ở trong
Bạc đầu đất khách long đong
Tấm thân dù thác lòng không đổi dời
Nguồn: Chương Thâu (sưu tầm và biên soạn), Nguyễn Thượng Hiền - Tuyển tập thơ văn, NXB Lao Động, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Thuật hoài kỳ 2