16/06/2024 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giả Thám Xuân đích thi
賈探春的詩

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2007 15:35

 

Nguyên tác

斜陽寒草帶重門,
苔翠盈鋪雨後盆。
玉是精神難比潔,
雪為肌骨易銷魂。
芳心一點嬌無力,
倩影三更月有痕。
莫道縞仙能羽化,
多情伴我詠黃昏。

Phiên âm

Tà dương hàn thảo đái trùng môn,
Đài thuý doanh phô vũ hậu bồn.
Ngọc thị tinh thần nan tỷ khiết,
Tuyết vi cơ cốt dị tiêu hồn.
Phương tâm nhất điểm kiều vô lực,
Sảnh ảnh tam canh nguyệt hữu ngân.
Mạc đạo cảo tiên năng vũ hoá,
Đa tình bạn ngã vịnh hoàng hôn.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Cỏ lướt bên ngoài lúc xế chiều,
Tạnh mưa xanh ngắt chậu đầy rêu.
Ngọc pha vẻ quí người khôn đọ,
Tuyết trắng màu da bụng đã xiêu.
Nhị ngát hoa khoe chiều ẽo ợt,
Canh khuya trăng gợn bóng treo leo.
Cảo tiên này bảo đừng bay vội,
Vịnh cảnh hoàng hôn dãi tấm yêu.
Bài này của Thám Xuân, trong hồi 37.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Giả Thám Xuân đích thi