27/10/2021 20:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật nguyệt
日月

Tác giả: Thiền lão - 禪老

Thể thơ: Đường luật; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 30/08/2018 08:51

 

Nguyên tác

但知今日月,
誰識舊春秋。

翠竹黃花非外景,
白雲明月露全真。

Phiên âm

Đãn tri kim nhật nguyệt,
Thuỳ thức cựu xuân thu.

Thuý trúc, hoàng hoa, phi ngoại cảnh,
Bạch vân, minh nguyệt, lộ toàn chân.

Dịch nghĩa

Chỉ biết tháng ngày đang diễn ra trước mắt,
Nào ai hay những mùa xuân mùa thu đã trôi qua.

Trúc biếc, hoa vàng chẳng phải là cảnh bên ngoài,
Mây trắng, trăng trong lộ rõ cái “chân” toàn vẹn.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Biết thời gian của hôm nay,
Xuân xưa thu cũ, ai hay biết gì.

Ngoại cảnh đâu có phải,
Hoa vàng với trúc xanh.
Lộ vẻ chân toàn vẹn,
Ở mây trắng thanh thanh.
Vào khoảng niên hiệu Thông Thuỵ (1034-1038), vua Lý Thái Tông thường đến viếng chùa của thiền sư. Một lần vua Lý Thái Tông hỏi “Hoà thượng trụ núi này đã được bao lâu?” thì được sư đáp bằng hai câu đầu. Vua hỏi tiếp “Hằng ngày hoà thượng làm gì?” thì được đáp bằng hai câu sau.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiền lão » Nhật nguyệt