25/03/2023 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2
乾元中寓居同谷縣作歌其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:10

 

Nguyên tác

長鑱長鑱白木柄,
我生托子以為命。
黃獨無苗山雪盛,
短衣數挽不掩脛。
此時與子空歸來,
男呻女吟四壁靜。
嗚呼二歌兮歌始放,
閭里為我色惆悵。

Phiên âm

Trường sàm, trường sàm bạch mộc bính
Ngã sinh thác tử dĩ vi mệnh
Hoàng độc vô miêu, sơn tuyết thịnh
Đoản y sác vãn bất yểm hĩnh
Thử thì dữ tử không quy lai
Nam thân tứ ngâm tứ bích tĩnh
Ô hô! Nhị ca hề, ca thuỷ phóng,
Lư lý vị ngã sắc trù trướng!

Dịch nghĩa

Thuổng dài, thuổng dài cán gỗ trắng
Đời ta cậy nhờ ngươi mà sống
Khoai hoàng tinh không nẩy mầm, tuyết đầy núi
Áo ngắn kéo xuống không che nổi chân
Lúc này, ta và ngươi đều về không
Trai than thở, gái rên rỉ, bốn vách lặng lẽ
Hỡi ôi! Bài hát thứ hai vừa cất lên
Hàng xóm vì ta mà vẻ mặt thảm thiết.

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Chiếc thuổng cán dài thân gỗ trắng
Đời ta sống thác phú cho trời
Khoai vàng núi tuyết mầm không nẩy
Áo ngắn kéo che cẳng ló ngoài
Thuổng vác vai về thôi bụng trống
Bốn bề lặng lẽ thấm lòng trai.
Hỡi ôi! khúc nhị vừa cao giọng
Hàng xóm vì ta đã cảm hoài.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2