18/09/2020 20:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thờ cha kính mẹ đã đành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2020 12:07

 

Thờ cha kính mẹ đã đành,
Theo tôi, theo lối mới thành thất gia.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thờ cha kính mẹ đã đành