26/09/2022 13:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Chu Kinh xuân thí hạ đệ khiển Lê công vãng báo kỳ gia
聞周京春試下第遣黎公往報其家

Tác giả: Trần Hiến Chương - 陳獻章

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/02/2019 20:32

 

Nguyên tác

浣壁小兒期大魁,
倚門慈母夢歸來。
春榜未登非惡報,
開緘莫欠老黎杯。

Phiên âm

Hoán bích[1] tiểu nhi kỳ Đại Khôi,
Ỷ môn từ mẫu mộng quy lai.
Xuân bảng vị đăng phi ác báo,
Khai giam mạc khiếm lão Lê bôi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Rửa vách con mong cha đỗ đầu,
Mẹ hiền tựa cửa đợi về mau.
Tuy bảng không tên đừng báo ác,
Mở thư nợ rượu lão Lê rồi.
Xuân thí là kỳ thi mùa xuân, tức kỳ thi hội, được trung ương (bộ Lễ) tổ chức vào tháng 2 (ba năm một lần) do các cử nhân tham dự thi. Người đỗ đầu gọi là hội nguyên 會元, đỗ thứ hai đến 10 là nguyên khôi 元魁, từ 11 đến 20 là hội khôi 會魁.

[1] Rửa vách, dọn nhà cửa cho sạch sẽ để đón cha thi đậu trở về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hiến Chương » Văn Chu Kinh xuân thí hạ đệ khiển Lê công vãng báo kỳ gia