22/10/2021 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 32
32

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 04:04

 

Nguyên tác

寂しさや 
須磨にかちたる 
濱の秋

Bản dịch của Vĩnh Sính

Mùa thu ở Suma buồn,
Mà đây bãi biển lại còn buồn hơn!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 32