22/07/2024 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cũng là quê

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 10/04/2021 06:30

 

Cả đời xa Phương Tích.
Phong Ý sống cả đời.
Mẹ giờ nằm ở đó,
cũng là quê ta rồi.
Cẩm Thuỷ 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Cũng là quê