17/06/2024 03:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi - Đàn khê
詠史詩-檀溪

Tác giả: Hồ Tằng - 胡曾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 14:50

 

Nguyên tác

三月襄陽綠草齊,
王孫相引到檀溪。
的盧何處埋龍骨,
流水依前繞大堤。

Phiên âm

Tam nguyệt Tương Dương lục thảo tề,
Vương tôn tương dẫn đáo Đàn khê.
Đích Lư[1] hà xứ mai long cốt,
Lưu thuỷ y tiền nhiễu đại đê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tháng ba cỏ Tương Dương xanh bến
Những vương tôn dắt đến Đàn khê
Tìm đâu xương cốt Đích Lư
Quanh đê nước chảy muôn đời vô tri.
Đàn khê là con suối nằm phía tây thành Tương Dương, Kinh Châu. Lưu Bị có thời nương nhờ Lưu Biểu tại Kinh Châu, nhưng những thuộc hạ của Lưu Biểu muốn giết Lưu Bị (vì Lưu Bị có lời can ngăn Lưu Biểu trong việc lập con trưởng con thứ bị vợ thứ của Lưu Biểu nghe lén biết được), bèn đặt tiệc mời Lưu Bị đến dự. Trong tiệc có người báo cho Lưu Bị biết, Lưu Bị bỏ trốn chạy về phía tây (3 mặt kia thủ hạ của những người âm mưu - Thái Mạo, Thái Huân - vây chặt) gặp suối Đàn khê khá rộng và sâu tưởng không thể thoát chết. Nhưng Lưu Bị nhờ con ngựa Đích Lư cõng nhảy được qua suối, đám người kia rượt theo nhưng không qua được nên Lưu Bị thoát chết.

[1] Tên con ngựa chiến của Lưu Bị. Ngựa rất khoẻ, có hai dấu dưới hai mắt như giọt nước mắt mà mấy ông xem tướng kêu là ngựa sát chủ; tuy nhiên nó đã cứu Lưu Bị nhiều lần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tằng » Vịnh sử thi - Đàn khê