21/10/2021 16:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phạm nhị viên ngoại Mạc, Ngô thập thị ngự Uất đặc uổng giá khuyết triển đãi, liêu ký thử tác
范二員外邈、吳十侍禦鬱特枉駕闕展待,聊寄此作

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 01/01/2014 22:21

 

Nguyên tác

暫往比鄰去,
空聞二妙歸。
幽棲誠簡略,
衰白已光輝。
野外貧家遠,
村中好客稀。
論文或不愧,
肯重款柴扉。

Phiên âm

Tạm vãng bí lân khứ,
Không văn nhị diệu quy.
U thê thành giản lược,
Suy bạch dĩ quang huy.
Dã ngoại bần gia viễn,
Thôn trung hảo khách hy.
Luận văn hoặc bất quý,
Khẳng trùng khoản sài phi.

Dịch nghĩa

Mới qua nhà hàng xóm chơi,
Nghe có hai vị quý khách (lại chơi và) đã về rồi.
Sống nơi vắng vẻ thành ra giản được đi,
Già yếu lấy tóc bạc làm điều quang diệu.
Nhà ngoài đồng hoang vắng bởi vì nghèo,
Trong thôn ít có quý khách lại thăm.
Nếu xem văn chương (của tôi) không đến nỗi xấu hổ lắm,
Thì xin lại đến gõ vào cửa tranh lần nữa.

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Bên nhà hàng xóm vừa sang
Chẳng hay quý khách xa đường về chơi
Cửa nhà vắng vẻ sơ sài
Già nua tuổi tác được rày vinh quang
Nhà nghèo ở quãng đồng hoang
Trong thôn ít có khách sang đón chào
Luận văn nếu thuận đổi trao
Thì xin lại đến gõ vào cửa tranh
Bài này làm năm 761 khi Đỗ Phủ đưa gia quyến từ giã Cam Túc vừa nhập Thục. Ông cất thảo đường bên ngoài Thành Đô.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phạm nhị viên ngoại Mạc, Ngô thập thị ngự Uất đặc uổng giá khuyết triển đãi, liêu ký thử tác