05/08/2020 09:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 10:45

 

Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó?
Muốn trao lời với bạn, e bạn nỏ động tâm
Trở lui về ôm duyên mà giải đoạn sầu thêm
Giải rồi càng kể càng thâm càng buồn
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh thủ phận anh nghiêng nghèo đói khó