13/04/2021 08:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyết đề

Tác giả: Phan Mạnh Danh - 潘孟名

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/04/2007 08:13

 

Muội khước thời xu dữ thế đồ
Do năng tục sĩ hựu cuồng nô
Khuy nan tự chủy vô toàn báo
Tập dịch do lai phỉ nhất hồ
Tân giới sai cường tranh cựu giới
Cố ngô hoàng hạ vấn kim ngô
Thiên hiềm san hậu vong nan bổ
Tiếu đảo huy mao học hoạ đồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Mạnh Danh » Chuyết đề