08/12/2021 02:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật độ Giang
九日渡江

Tác giả: Lý Đông Dương - 李東陽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/01/2019 22:12

 

Nguyên tác

秋風江口聽鳴榔,
遠客歸心正渺茫。
萬里乾坤此江水,
百年風日幾重陽。
煙中樹色浮瓜步,
城上山形繞建康。
直過真州更東下,
夜深燈影宿維揚。

Phiên âm

Thu phong Giang khẩu thính minh lang,
Viễn khách quy tâm chính diểu mang.
Vạn lý càn khôn thử giang thuỷ,
Bách niên phong nhật kỷ trùng dương.
Yên trung thụ sắc phù Qua Bộ,
Thành thượng sơn kinh nhiễu Kiến Khang.
Trực quá Chân Châu cánh đông hạ,
Dạ thâm đăng ảnh túc Duy Dương.

Dịch nghĩa

Gió thu thổi trên sông nghe tiếng gõ nhà chài
Lòng mong về của khách xa nhà rất nôn nóng
Vạn dặm đất trời đã đi trên sông này
Trăm tết trùng dương được mấy lần nắng gió
Đi qua thị trấn Qua Bộ thấy khói lồng sắc cây
Thành Kiến Khang núi bao bọc xung quanh
Đi thẳng qua Chân Châu rồi rẽ xuống đông
Ngủ ở Duy Dương, đêm khuya thấy ánh đèn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Gió thu chài gõ vẳng trên sông
Lòng khách xa quê rộn nhớ mong
Muôn dặm đất trời trên sóng nước
Trăm năm nắng gió mấy trùng dương?
Khói lồng lá biếc vùng Qua Bộ
Thành đứng non vây phủ Kiến Khang
Thẳng đến Chân Châu đông rẽ xuống
Đèn soi khuya khoắt ngủ Duy Dương
Ngày trùng cửu, ở bắc Trung Quốc thì tuyết bay gió rét. Lần này tác giả ở Giang Nam lên bắc, nên ngày trùng cửu ở đây có nắng gió.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Đông Dương » Cửu nhật độ Giang