17/05/2021 02:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn xuân quy tứ
晚春歸思

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2018 16:00

 

Nguyên tác

新妝可憐色,
落日卷羅帷。
淑氣清珍簟,
牆陰上玉墀。
春蟲飛網戶,
暮雀隱花枝。
曏晚多愁思,
閑窗桃李時。

Phiên âm

Tân trang khả liên sắc,
Lạc nhật quyển la duy.
Thục khí thanh trân điệm,
Tường âm thướng ngọc trì.
Xuân trùng phi võng hộ,
Mộ tước ẩn hoa chi.
Hướng vãn đa sầu tứ,
Nhàn song đào lý thì.

Dịch nghĩa

Màu trang điểm mới gợi lòng thương mến
Mặt trời đang lặn vén bức màn là
Hơi ấm từ lò toả ra làm cho chiếc chiếu quý tăng vẻ thanh lịch
Bóng tường giải lên thềm ngọc
Côn trùng mùa xuân bay nơi cửa chạm có căng lưới
Con sẻ trong bóng chiều nép dưới cánh hoa
Trời về chiều nỗi buồn lên man mác
Đó chính là lúc hoa đào hoa mận nở nơi cửa sổ an nhàn

Bản dịch của Giản Chi

Thương màu trang điểm mới
Ác lặn cuốn màn the
Hơi sưởi dịu ngà chiếu
Bóng tường giải ngọc hè
Trùng xuân triện cửa lượn
Sẻ tối nhánh hoa che
Cảnh muộn sầu thêm nặng
Song nhàn đào nở huê
Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Vãn xuân quy tứ