02/04/2023 13:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký phu thi
寄夫詩

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2018 07:39

 

Nguyên tác

垂楊傳語山丹,
爾到江南艱難。
爾那里討個南婆,
我這里嫁個契丹。

Phiên âm

Thuỳ dương truyền ngữ Sơn Đan,
Nhĩ đáo Giang Nam gian nan.
Nghĩ ná lý thảo cá nam bà,
Ngã giá lý giá cá Khiết Đan.

Dịch nghĩa

Cây thuỳ dương nói lại với Sơn Đan
Chàng đến Giang Nam rất khó khăn
Ở đó chàng hãy lấy một bà người nam
Còn thiếp ở đây sẽ lấy một người Khiết Đan

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thuỳ dương nói với Sơn Đan
Giang Nam chàng đến vô vàn khó khăn
Chàng tìm lấy một bà nam
Ở đây thiếp lấy Khiết Đan làm chồng
Bài này tuyển từ Toàn Liêu văn quyển 12. Sau khi nước Kim mạnh lên, chiếm nửa Trung Quốc, song song tồn tại lâu dài, cùng với Nam triều Tống của Triệu Cấu, lại thành Nam Bắc triều trong lịch sử Trung Quốc. Thời bấy giờ, một bộ phận nhân dân, vì hai chính quyền hoặc hơn nữa ở vào trạng thái đối địch, khiến cho người thân trong một nhà cũng bị xa cách bởi các miền lãnh thổ. Đây là lời của một phụ nữ Khiết Đan có chồng ở lại miền nam đã lâu, không có cách nào trở về được, và đã đề ra cách giải quyết rõ ràng, mạnh dạn, nêu lên được hình tượng trong sáng, bộc trực của người phụ nữ Khiết Đan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Ký phu thi