03/08/2020 20:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách nhau một bức rào thưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:04

 

Cách nhau một bức rào thưa,
Tay chùi nước mắt, tay đưa miếng trầu.
Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cách nhau một bức rào thưa