04/10/2023 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba nhân trúc chi ca kỳ 1
巴人竹枝歌其一

Tác giả: Vương Đình Tương - 王廷相

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/08/2014 21:58

 

Nguyên tác

江草江花滿眼新,
不知郎處幾多春。
愁來欲上東峰望,
上到東峰愁殺人。

Phiên âm

Giang thảo giang hoa mãn nhãn tân,
Bất tri lang xứ kỷ đa xuân.
Sầu lai dục thướng đông phong vọng,
Thướng đáo đông phong sầu sát nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cỏ hoa sông đã xanh tươi đầy mắt
Bao xuân qua chàng đi biệt xứ nào
Buồn lại đến lên núi đông nhìn ngóng
Đến nơi rồi buồn giết chết khát khao

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Đình Tương » Ba nhân trúc chi ca kỳ 1