19/09/2021 03:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Lý thập nhị Bạch đồng tầm Phạm thập ẩn cư
與李十二白同尋范十隱居

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/01/2014 21:26

 

Nguyên tác

李侯有佳句,
往往似陰鏗。
餘亦東蒙客,
憐君如弟兄。
醉眠秋共被,
攜手日同行。
更想幽期處,
還尋北郭生。
入門高興發,
侍立小童清。
落景聞寒杵,
屯雲對古城。
向來吟橘頌,
誰欲討蓴羹。
不願論簪笏,
悠悠滄海情。

Phiên âm

Lý hầu hữu giai cú,
Vãng vãng tự Âm Khanh[1].
Dư diệc Đông Mông[2] khách,
Liên quân như đệ huynh.
Tuý miên thu cộng bị,
Huề thủ nhật đồng hành.
Cánh tưởng u kỳ xứ,
Hoàn tầm Bắc Quách[3] sinh.
Nhập môn cao hứng phát,
Thị lập tiểu đồng thanh.
Lạc cảnh văn hàn chử,
Truân vân đối cổ thành.
Hướng lai ngâm "Quất tụng[4]",
Thuỳ dục thảo thuần canh[5].
Bất nguyện luận trâm hốt[6],
Du du thương hải tình[7].

Dịch nghĩa

Quan sang họ Lý có những bài thơ hay,
Thường nghe như thơ Âm Khanh.
Tôi cũng là khách như ông ở Đông Mông,
Ta thương nhau như anh em ruột.
Trời thu lạnh, say ngủ đắp chung chăn,
Ban ngày nắm tay cùng đi đó đây.
Nay nhớ tới cái hẹn của người ở ẩn,
Nên cùng đi tìm ông ta ở phía bắc thành.
Bước qua cửa đã thấy có thi hứng cao,
Đứa nhỏ sạch sẽ đứng hầu.
Nghe thấy tiếng chày đập giặt quần áo trong cảnh chiều tà lạnh,
Mây tụ nhiều trước thành cổ.
Ngâm bài "Quất tụng" cùng nhau nghe,
Ai đó còn đòi nếm canh rau dút.
Không ai muốn bàn về trâm và hốt của đời làm quan,
Ai cũng nặng tình với biển xanh man mác.

Bản dịch của Nhượng Tống

Những câu hay của Lý
Nhiều lúc giống Âm Khanh
Tôi, bác người cùng huyện
Thương nhau: em với anh
Chăn chung khi rượu choáng
Tay giắt lúc chơi quanh
Chợt nhớ, nơi thầm hẹn
Sang tìm Bắc Quách sinh
Cười to: gặp nhau hả
Thằng nhỏ đứng hầu xinh
Chiều lạnh, chầy vang bến
Dẫu xưa, mây lấp thành
Cây quất từng nghe phú
Rau thuần ai nhớ canh?
Hốt, trâm không biết tưởng:
Tình, nặng bể mông mênh
Đỗ Phủ viết bài này khoảng năm 745. Lúc đó, ông cất nhà ở Lạc Dương và vừa lấy vợ, còn Lý Bạch vừa từ quan ở kinh đô, tiếp tục đời phiêu lãng. Đôi bên gặp nhau và trở thành bạn tri kỷ. Lý Bạch đưa ông đi thăm nhiều người khác, trong đó có ông họ Phạm này. Thơ Lý Bạch cũng có bài Tầm Lỗ Thành bắc Phạm cư sĩ 尋魯城北范居士 (Tìm cư sĩ họ Phạm ở bắc Lỗ Thành) được làm trong dịp này.

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá Thông tin, 1996
[1] Tự Tử Kiên, người thời Nam triều. Thơ ngũ ngôn của ông được các vua thời đó yêu thích.
[2] Tên đất, nay trong huyện Phí, tỉnh Sơn Đông.
[3] Tên hiệu của ẩn sĩ họ Phạm.
[4] Trong Sở từ của Khuất Nguyên có bài tụng quất.
[5] Trương Hàn 張翰 thấy gió thu mà nhớ canh rau thuần, gỏi cá vược. Thường dùng để chỉ lòng nhớ quê nhà.
[6] Trâm cài đầu và hốt ngà, là nghi vệ của các quan khi đi chầu. Ý trong bài là việc ra làm quan.
[7] Từ Phúc vào biển tìm tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Dữ Lý thập nhị Bạch đồng tầm Phạm thập ẩn cư