05/08/2020 00:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiêu Tương dạ vũ
瀟湘夜雨

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2012 17:54

 

Nguyên tác

瀟湘合處水泱泱,
夜雨聲和夜漏長。
綠漲蘋洲知幾許,
皇英祠外竹青蒼。

Phiên âm

Tiêu Tương hợp xứ thuỷ ương ương,
Dạ vũ thanh hoà dạ lậu trường.
Lục trướng tần châu tri kỷ hử,
Hoàng Anh từ ngoại trúc thanh thương.

Dịch nghĩa

Nơi sông Tiêu Tương hợp dòng, nước trôi cuồn cuộn
Tiếng mưa đêm suốt đêm hoà với tiếng giọt nước đồng hồ
Triều biếc dâng ngoài bãi rau tần biết bao lâu rồi nhỉ?
Ngoài đền Hoàng Anh, tre trúc biếc xanh

Bản dịch của Kim Anh

Tiêu Tương cuồn cuộn nước về
Giọt đồng hồ lẫn rì rầm tiếng mưa
Triều dâng bãi vắng lâu chưa?
Bên đền - tre trúc xanh mờ trong mưa
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Tiêu Tương dạ vũ