27/05/2022 13:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Quốc Hương
寄國香

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/08/2010 23:02

 

Nguyên tác

旦夕醉吟身,
相思又此春。
雨中寄書使,
窗下斷腸人。
山捲珠簾看,
愁隨芳草新。
別來清宴上,
幾度落梁塵。

Phiên âm

Đán tịch tuý ngâm thân,
Tương tư hựu thử xuân.
Vũ trung ký thư sứ,
Song hạ đoạn trường nhân.
Sơn quyển châu liêm khán,
Sầu tùy phương thảo tân.
Biệt lai thanh yến thượng,
Kỉ độ lạc lương trần.

Dịch nghĩa

Sáng lại chiều, ta say rượu ngâm thơ,
Nỗi tương tư lại thêm xuân này nữa.
Trong mưa gửi người mang thư đi,
Dưới song lòng ai đang tan nát.
Cuốn rèm châu nhìn núi biếc,
Gửi nỗi sầu theo ngọn cỏ thơm mới nảy mầm.
Chia tay trên bữa tiệc đạm bạc,
Biết bao giờ bụi lại rơi trên mái nhà.

Bản dịch của Phụng Hà

Sáng chiều ngâm vịnh men say,
Lại xuân này nữa, tháng ngày tương tư.
Trong mưa em gửi bức thư,
Bên song não nuột tưởng như nát lòng.
Cuốn rèm buồn ngắm núi non,
Gửi sầu theo cụm cỏ thơm nẩy chồi.
Đơn sơ, bữa tiệc chia phôi,
Ngày nào mới thấy bụi rơi mái nhà?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Ký Quốc Hương