15/07/2020 20:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo hành
早行

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 15/04/2010 21:36

 

Nguyên tác

起來天未曉,
江月遇人行。
蝴蝶夢中境,
杜鵑花外聲。
低雲連野館,
孤火隔江城。
前到花林市,
天山鍾始鳴。

Phiên âm

Khởi lai thiên vị hiểu,
Giang nguyệt ngộ nhân hành.
Hồ điệp mộng trung cảnh,
Đỗ quyên hoa ngoại thanh.
Đê vân[1] liên dã quán,
Cô hoả[2] cách giang thành.
Tiền đáo Hoa Lâm[3] thị,
Thiên San[4] chung thuỷ minh.

Dịch nghĩa

Ra đi trời chưa hửng sáng,
Trăng trên sông gặp người đi.
Cảnh trong mộng hồ điệp,
Tiếng đỗ quyên trước hoa.
Mây là đà liền với quán nơi đồng nội,
Đèn mồ côi cách xa thành bên sông.
Trước hết đến chợ Hoa Lâm,
Chuông chùa Thiên San mới bắt đầu khua.

Bản dịch của Quách Tấn

Ra đi trời chửa sáng,
Thuyền lướt ánh trăng tà.
Phảng phất cảnh trong mộng,
Bồi hồi quyên dưới hoa.
Mây đồng lồng quán vắng,
Lửa mọn ánh thành xa,
Đến chợ Hoa Lâm trước,
Chùa non chuông mới khua.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 182
[2] Lửa mồ côi. Đây là ngọn đèn trên thuyền khách ra đi từ sớm.
[1] Mây bay là là dưới thấp.
[3] Địa danh.
[4] Tên chùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Tảo hành