24/10/2020 22:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông nhật cảm hoài
冬日感懷

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2016 19:26

 

Nguyên tác

百代光陰轉瞚空,
前途簪笏倍匆匆。
年華屈指重臨酉,
星紀回頭又過冬。
壯歲方來嫌易逝,
少年一去恨難逢。
此生未了功名債,
恐負當初六射蓬。

Phiên âm

Bách đại quang âm[1] chuyển thuấn không,
Tiền đồ[2] trâm hốt bội thông thông.
Niên hoa khuất chỉ trùng lâm dậu,
Tinh kỷ hồi đầu hựu quá đông.
Tráng tuế phương lai hiềm dị thệ,
Thiếu niên nhất khứ hận nan phùng.
Thử sinh vị liễu công danh trái,
Khủng phụ đương sơ lục xạ bồng[3].

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Quang âm thấp thoáng thoi đưa,
Chút lòng trâm hốt tiền đồ xa xôi.
Bấm tay dậu nữa tới rồi,
Nhìn sao, sao đã xoay thời qua đông.
Trai tơ mấy lúc thành ông,
Tuổi thơ đi khỏi sao mong trở về.
Công danh chưa trọn lời thề,
Tên bồng e phụ những thì mới sinh.
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977
[3] Sáu mũi tên bằng cỏ bồng. Đời xưa vua đẻ con trai thì sai người làm lễ, lấy cung gỗ dâu bắn sáu cái tên bằng cỏ bồng lên trời, xuống đất và bốn phương. Ở đây ý nói mình trót sinh ra làm người nam nhi.
[1] Năm tháng, thời gian.
[2] Con đường phía trước, chỉ tương lai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Đông nhật cảm hoài