28/05/2022 15:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỏ mặt

Tác giả: Hải Như - Vũ Như Hải

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/01/2011 22:59

 

Đứng trước khó khăn
Bác Hồ dặn ta cười
Và do đó mà ta biết khóc
Khi nghĩ xấu
Ta không còn... đỏ mặt
Ấy là khi ta bỏ mất ta rồi!
1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hải Như » Đỏ mặt