20/09/2021 13:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao Bưu nữ nhi ca
高郵女兒歌

Tác giả: Trịnh Định - 鄭定

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 14:26

 

Nguyên tác

高郵湖水清且幽,
高郵女兒能蕩舟。
十八梳妝好高髻,
二十嫁夫長遠遊。
青菱鏡破寶釵折,
翡翠衾寒疊香雪。
芳草王孫去不歸,
蟪蛄啼處秦樓月。
樓前楊柳飛絮多,
門外蛛絲成網羅。
高郵湖水增夕波,
高郵女兒將奈何。

Phiên âm

Cao Bưu hồ thuỷ thanh thả u,
Cao Bưu nữ nhi năng đãng chu.
Thập bát sơ trang hảo cao kế,
Nhị thập giá phu trường viễn du.
Thanh lăng kính phá bảo thoa chiết,
Phỉ thuý khâm hàn điệp hương tuyết.
Phương thảo vương tôn khứ bất quy,
Huệ cô đề xứ Tần lâu nguyệt.
Lâu tiền dương liễu phi nhứ đa,
Môn ngoại thù ty thành võng la.
Cao Bưu hồ thuỷ tăng tịch ba,
Cao Bưu nữ nhi tương nại hà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hồ Cao Bưu nước trong xứ vắng
Gái Cao Bưu rất giỏi chèo đò
Tóc búi cao điểm trang mười tám
Chồng đi xa lúc cưới hai mươi
Kính thanh lăng theo thoa quý gãy
Hương điệp cùng chăn thuý lạnh se
Vương tôn đi bỏ vườn xanh cỏ
Trăng lầu Tần đơn lẻ tiếng ve
Liễu bên lầu bay bông đầy ngõ
Nhện giăng tơ nhà cửa vắng hoe
Hồ Cao Bưu sóng chiều đây đó
Gái Cao Bưu tình nghĩa, ai dè

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Định » Cao Bưu nữ nhi ca