11/08/2022 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 25
首25

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2008 08:26

 

Nguyên tác

西湖一別三十春,
復骻輕舟過浪频。
隔岸樓薹山上立,
上方笑語水中聞。
離宮樹色分殘照,
鎮武鐘聲亂出神。
風景侜侜前樣在,
空嗟不見舊時人。

Phiên âm

Tây hồ nhất biệt tam thập xuân,
Phục khoá khinh chu quá lãng tần.
Cách ngạn lâu đài sơn thượng lập,
Thượng phương tiếu ngữ thuỷ trung văn.
Ly cung thụ sắc phân tàn chiếu,
Trấn Vũ chung thanh loạn xuất thần.
Phong cảnh y y tiền dạng tại,
Không ta bất kiến cựu thời nhân.

Bản dịch của (Không rõ)

Ba mươi năm cách biệt Hồ Tây
Cưỡi sóng đè thuyền trở lại đây
Bờ nọ lâu đài trên núi dựng
Người đâu cười nói dưới hồ này
Chuông rền Trấn Vũ vang lùm cỏ
Bóng ngả Ly cung hẩng sắc cây
Phong cảnh vẫn là phong cảnh cũ
Người xưa nào thấy buổi hôm nay
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 82, 4-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 25