05/12/2022 18:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về tìm vảy cá trê

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 14:37

 

- Anh về tìm vảy cá trê
Tìm gan tim thú, tìm mề con lươn
Tìm cho con bún có xương
Tìm dây tơ hồng có rễ em mà theo không?
- Em về đánh kiểng la làng
Tới đây anh chỉ vảy cá trên vàng em coi
Em đừng nói dại, nói khờ
Bún làm bằng bột ê hề xương đâu
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về tìm vảy cá trê