05/12/2022 15:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đả cầu tác
打球作

Tác giả: Ngư Huyền Cơ - 魚玄機

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 16:01

 

Nguyên tác

圓堅淨滑一星流,
月杖爭敲未擬休。
無滯礙時從撥弄,
有遮攔外任鉤留。
不辭宛轉長隨手,
卻恐相將不到頭。
畢竟入門應始了,
愿君爭取最前籌。

Phiên âm

Viên kiên tịnh hoạt nhất tinh lưu,
Nguyệt trượng tranh xao vị nghĩ hưu.
Vô trệ ngại thì tòng bát lộng,
Hữu già lạn ngoại nhậm câu lưu.
Bất từ uyển chuyển trường tuỳ thủ,
Khước khủng tương tương[1] bất đáo đầu.
Tất cánh nhập môn ưng thuỷ liễu,
Nguyện quân tranh thủ tối tiền trù.

Dịch nghĩa

Một vật tròn chắc nịch, sạch, linh hoạt đang di chuyển,
Gậy cong vụt tới tấp không ngừng.
Trong lúc chơi không được chậm trễ,
Đã có người bên ngoài lo việc thay gậy gãy.
Không từ nan luồn lách theo đồng đội,
Chỉ sợ có cơ hội tốt mà chưa có bạn ở đằng trước.
Cuối cùng ta phải quật bóng lọt khung thành đối phương trước,
Mong chàng giữ vững những gì đã bàn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đang lui tới vật tròn chắc nịch
Gậy vụt, phang tới tấp không ngừng
Lúc chơi không phút nào ngưng
Bên ngoài đã có người dâng gậy lành
Không từ nan theo nhanh đồng đội
Chỉ e không bạn tới lúc cần
Cuối cùng bóng lọt khung thành
Mong anh giữ vững lời anh đã bàn
Đả cầu là một môn chơi bóng với cầu thủ cưỡi ngựa có gậy dài để đánh bóng, rất thịnh hành đời Đường.

[1] Cầu thủ giúp làm bàn khi mình đưa bóng cho.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngư Huyền Cơ » Đả cầu tác