03/03/2021 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giọt mồ hôi

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 20:57

 

Mồ hôi lưng áo khô dòn
Lên non về biển lăn tròn mặn môi
Mồ hôi rớt xuống vành nôi
Lời ru ngọt lịm cơm sôi khói chiều
Mồ hôi nhắn nhủ bao điều
Khổ đau, hạnh phúc, tình yêu muối gừng
Thời gian trầm tích còng lưng
Mồ hôi hoá thạch thơm lừng công lao
Mồ hôi sạt lở núi cao
Dòng sông đùn ngọn dâng trào phù sa
Hoàng hôn mặt trời đi qua
Mồ hôi từng giọt trổ hoa ngậm mùa
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Giọt mồ hôi