29/05/2023 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chi ngon bằng gỏi cá nhồng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:06

 

Chi ngon bằng gỏi cá nhồng,
Chi vui bằng được tin chồng vinh quy.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chi ngon bằng gỏi cá nhồng