23/03/2023 03:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửa Lục

Tác giả: Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2008 20:48

 

Chợt đến đây rằng cửa Lục,
Tứ bề lộng lộng đường ngang dọc.
Nước in màu thước[1] tựa trăng trời,
Bụt nhuộm hơi sương lồng vẻ ngọc.
Xuôi ngược dầu ai chẳng cấm ngăn,
Vào ra mặc khách đà quen thuộc.
Một chiều trong sạch vốn xưa nay,
Tả hết[2] mọi mùa cạn trọc[3].
Bài thơ làm trong thời kỳ làm Huấn đạo phủ Nam Sách.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986
[1] Màu một lông chim thước.
[2] Rửa sạch.
[3] Đục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Xương Tự » Cửa Lục