29/01/2023 16:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân phận chiếc lá
Watch long enough, and you will see the leaf

Tác giả: Conrad Potter Aiken

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 18/11/2008 10:44

 

Nguyên tác

Watch long enough, and you will see the leaf
Fall from the bough. Without a sound it falls:
And soundless meets the grass....And so you have
A bare bough, and a dead leaf in dead grass.
Something has come and gone. And that is all.

But what were the tumults in this action?
What wars of atoms in the twig, what ruins,
Fiery and disastrous, in the leaf?
Timeless the tumult was, but gave no sign.
Only, the leaf fell, and the bough is bare.

This is the world: there is no more than this.
The unseen and disastrous prelude, shaking
The trivial act from the terrific action.
Speak: and the ghosts of change, past and to come,
Throng the brief word. The maelstrom has us all.

Bản dịch của Liễu Nga Đoan

Nhìn thật kỹ bạn thấy ngay chiếc lá
Lá lìa cành không một tiếng âm vang
Và nhẹ nhàng chao mình trên thảm cỏ
Bỏ cành trơ, lá chết, cỏ úa vàng
Đời là thế, đến rồi đi hết thảy

Trong hành động có loạn rồi mới thấy
Những chiến tranh nguyên tử ở trên cành
Để còn gì ngoài đổ vỡ tan nhanh
Đầy bi thảm, hận thù trong chiếc lá
Khi đã loạn có nghĩa gì tất cả
Chính thời gian vô nghĩa cũng bằng thừa
Lá rụng rồi cây lại đứng chơ vơ
Thế giới đấy, có gì hơn thế nữa
Khúc tiền đề đầy bi thảm phải không
Nó vô hình nhưng trái tim rung động
Hành vi tầm thường vì hành động hoảng kinh

Nói nữa đi bao biến động quanh mình
Từ quá khứ đến tương lai hữu hạn
Bao ý nghĩa trong một từ rất ngắn
Bao bọc ta giữa hỗn độn phi thường

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Conrad Potter Aiken » Thân phận chiếc lá