20/02/2020 21:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn sĩ Hoài

Tác giả: Trần Dần - Trần Văn Dần

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/08/2018 00:54

 

(Kịch 3 màn)

Màn 1
Đâu thuốc trường sinh hỡi khoa học già lão?
Thôi để ta tìm bất tử ở văn chương
Đánh vợ... bán đoạn 5 sào ruộng tổ
Hoài đi.

Màn 2
Tu viện lầu xanh tròng trành lá đổ
Thánh đường tiệm hút xạc xào sương
Tết tết tết ư? Sao lại tết?
Một kinh thành xác pháo đỏ
Một tấm thân đau - gió thổi ngõ Bò

Màn 3
Đêm cuối năm nhà xác
Người bác sĩ già cúi mổ một thây ma
Đừng mổ! Hoài công!
Đâu phải vi trùng giang mai đục sọ?
Tốt nhất hãy an ủi
Khăn nhiễu tím - cổng nhà thương
Người thiếu phụ, vợ Hoài.
Nguồn: Trần Dần, Cổng tỉnh, NXB Hội Nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dần » Văn sĩ Hoài