22/05/2024 05:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quế Lâm hồi trình thư hoài

Tác giả: Phạm Hy Lượng - 范熙亮

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Phạm Hy Hưng vào 27/12/2022 05:26

 

Phiên âm

Viêm tiêu hoàng tước thuỷ vân gian,
Song tương khinh đãng trấn nhật nhàn.
Phong thử bán sinh tân hắc diện,
Lộ đồ bất cải cựu thanh sơn.
Sư tàm tướng mệnh Tôn Kiều thiện,
Nhân hỷ kinh niên Dữu Tín[1] hoàn.
Tam đảo biên trần văn vị tĩnh,
Phương hồn dạ dạ nhiễu trùng quan[2].

Dịch nghĩa

Gió nóng thổi, chim hoàng yến bay giữa cảnh mây nước,
Đôi mái chèo nhẹ khuấy, suốt ngày nhàn hạ.
Mới nửa mùa gió nóng mà mặt mày đã xạm đen,
Đường đi không có gì thay đổi, vẫn núi xanh ngày trước.
Việc quân, thẹn không được tốt đẹp như Tôn Kiều,
Người người mừng Dữu Tín trở về qua hàng năm xa cách.
Nghe nói vùng ven Tam Đảo giặc còn chưa yên,
Hồn mộng đêm đêm cứ quanh quẩn nơi quan ải.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Gió nồng, chim lẩn nước mây,
Mái chèo nhẹ khoả suốt ngày thong dong.
Mặt đen xạm, bởi hơi nồng,
Dặm xa núi vẫn một vùng xanh xanh.
Nhớ Tôn Kiều, thẹn việc mình,
Mừng như Dữu Tín, nghĩ quanh đường về.
Tam Đảo còn rối ren ghê,
Nỗi lo quan ải bộn bề hồn mơ.
[1] Tự Tử Sơn, sống vào thời Bắc Chu, học rộng biết nhiều, công danh hiển đạt nhưng luôn nhớ về quê hương. Có làm bài phú Ai Giang Nam, là tập đại thành của văn học đời Lục triều.
[2] Nguyên chú: “Nghe nói đang cướp quấy rối ở vùng Sơn - Hưng - Tuyên, đã bẩm lên trên để đánh dẹp”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hy Lượng » Quế Lâm hồi trình thư hoài