03/12/2022 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạc Tần Hoài
泊秦淮

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2005 02:44

 

Nguyên tác

煙籠寒水月籠沙,
夜泊秦淮近酒家。
商女不知亡國恨,
隔江猶唱後庭花。

Phiên âm

Yên lung hàn thuỷ nguyệt lung sa,
Dạ bạc Tần Hoài[1] cận tửu gia.
Thương nữ bất tri vong quốc hận,
Cách giang do xướng “Hậu đình hoa[2]”.

Dịch nghĩa

Khói lan toả trên nước lạnh, ánh nguyệt lan trên cát
Buổi đêm đậu thuyền tại bến sông Tần Hoài cạnh quán rượu
Cô gái trẻ không biết đến nỗi hận mất nước
Ở bên kia sông còn hát khúc “Hậu đình hoa”.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mặt nước lạnh khói loang, trăng tan trên cát,
Hận vong quốc biết gì, ca nhi còn hát!
Bến Tần Hoài, thuyền ta đỗ cạnh tửu gia,
Vẳng tự bên sông lại khúc "Hậu đình hoa"!
[1] Tên con sông từ tỉnh Giang Tô chảy lên phía Bắc vào sông Trường Giang.
[2] Tên khúc hát làm trong buổi tiệc của vua Trần hậu chủ Trần Thúc Bảo và Trương Quý Phi thời Nam Bắc triều, trong đó có câu: “Yểu cơ kiểm tự hoa hàm lộ, Ngọc thụ lưu quang chiếu hậu đình” (Mặt người đẹp như hoa ngậm sương, Cây ngọc chiếu sáng cả sân sau).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Bạc Tần Hoài