04/10/2022 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Paris ban đêm
Paris at night

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi Vanachi vào 30/07/2007 20:39

 

Nguyên tác

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
La premiére pour voir ton visage tout entier
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
Et l’obscuritè tout entière pour me rappeler tout cela
En te serrant dans mes bras.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Ba que diêm trong đêm đánh từng que một
Que đầu nhìn trọn mặt em
Que thứ hai nhìn đôi mắt em
Que cuối nhìn miệng em
Rồi tối hẳn cho anh nhớ lại
Tất cả nét yêu khi xiết chặt em vào lòng.
Bài thơ này được Jacques Prévert sáng tác bằng tiếng Pháp, song nhan đề lại bằng tiếng Anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Paris ban đêm