19/09/2021 10:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành Sơn vọng hải ca
橫山望海歌

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:09

 

Nguyên tác

君不見:
海上白波如白頭,
怒風撼破萬斛舟。
雷驅電搏駭人目,
中有點點浮輕鷗。
海氣捲山山如指,
山北山南千萬里。
功名一路幾人閒?
冠蓋紛紛我行矣。

Phiên âm

Quân bất kiến:
Hải thượng bạch ba như bạch đầu.
Nộ phong hám phá vạn hộc châu.
Lôi khu điện bác hãi nhân mục,
Trung hữu điểm điểm phù khinh âu.
Hải khí quyển sơn, sơn như chỉ,
Sơn bắc, sơn nam thiên vạn lý.
Công danh nhất lộ kỷ nhân nhàn?
Quan cái phân phân ngã hành hỹ!

Bản dịch của Trần Huy Liệu

Anh không thấy:
Sóng biển trào lên như đầu bạc lô nhô,
Gió giận dữ đánh chìm cả những chiếc thuyền to.
Chớp giật sấm ran ai nấy đều xanh mắt,
Giữa cảnh, con chim hải âu vẫn nhởn nhơ.
Biển như cuốn núi, núi sừng sững,
Non bắc, non nam, ngàn bạt ngàn.
Mũ lọng mình đi bước lếch thếch,
Công danh đường ấy mấy an nhàn!
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hoành Sơn vọng hải ca