30/11/2020 00:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tần Châu tạp thi kỳ 12
秦州雜詩其十二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 28/10/2005 16:45

 

Nguyên tác

山頭南郭寺,
水號北流泉。
老樹空庭得,
清渠一邑傳。
秋花危石底,
晚景臥鐘邊。
俯仰悲身世,
溪風為颯然。

Phiên âm

Sơn đầu Nam Quách tự,
Thuỷ hiệu Bắc Lưu tuyền.
Lão thụ không đình đắc,
Thanh cừ nhất ấp truyền.
Thu hoa nguy thạch để,
Vãn cảnh ngoạ chung biên.
Phủ ngưỡng bi thân thế,
Khê phong vi táp nhiên.

Dịch nghĩa

Chùa Nam Quách ở ngay đầu núi,
Sông mang tên là Bắc Lưu tuyền.
Giữa sân vắng có được một cây cổ thụ,
Một cái ngòi nước trong chảy qua ấp.
Hoa mùa thu vươn lên khỏi đáy tảng đá,
Cảnh chiều nằm ngay cạnh chuông.
Cúi ngửa xét lại thân thế mình mà đau buồn,
Gió suối cứ thổi vù vù.

Bản dịch của mailang

Chùa Nam tận đỉnh núi,
Tên suối: Bắc Lưu Tuyền.
Cổ thụ trong sân vắng,
Ngòi xanh tiếp xóm giềng.
Hoa thu vươn kẽ đá,
Cảnh muộn chuông kề bên.
Ấp ngửa buồn thân thế,
Gió khe lồng lộng lên.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tần Châu tạp thi kỳ 12