05/12/2022 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chú chuột

Tác giả: Thái Bá Tân

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/10/2015 17:33

 

Có chú chuột lấm lét
Chạy ra xem đồng hồ.
Vì chú rất nhút nhát,
Nên lấm lét, co ro.

Chú chuột đang nhẩm đếm
Một… hai… ba… và rồi
Chuông đồng hồ chợt điểm,
Chú sợ, chạy cong đuôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Bá Tân » Chú chuột