29/09/2020 18:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều chiều én liệng bờ sông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/09/2019 23:06

 

Chiều chiều én liệng bờ sông,
Hỏi thăm chú lái nào chồng em đâu?
- Chồng em lên ngọn sông Ngâu,
Buôn bè mạn hảo, năm sau mới về.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chiều chiều én liệng bờ sông