27/10/2020 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu trương cơ kỳ 3
九張機其三

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/09/2014 03:25

 

Nguyên tác

三張機,
吳蠶已老燕雛飛。
東風宴罷長洲苑,
輕綃催趁,
館娃宮女,
要換舞時衣。

Phiên âm

Tam trương cơ,
Ngô tàm dĩ lão yến sồ phi.
Đông phong yến bãi trường châu uyển,
Khinh tiêu thôi sấn,
Quán oa cung nữ,
Yêu hoán vũ thì y.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Canh cửi ba
Tằm đã chín én non bay lượn
Tiệc xuân tàn đồng ruộng xum xuê
Việc tơ bề bộn
Con gái vui nhộn
Thay áo việc chờ kia

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Cửu trương cơ kỳ 3