29/05/2022 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Dâng hiến mình - không có nghĩa - bán thân...”
“Дарить себя - не значит продавать...”

Tác giả: Omar Khayyám - عمر خیام

Nước: Ba Tư
Đăng bởi Tung Cuong vào 02/11/2021 15:29

 

Nguyên tác

Дарить себя - не значит продавать,
И рядом спать - не значит переспать,
Не повторять - не значит не понять,
Не говорить - не значит не узнать.

Не значит не увидеть - не смотреть,
И не кричать - не значит не гореть,
И промолчать, и не найти ответ -
Две вещи разные, в них родственного нет!

Стоять - совсем не значит не лететь,
И замолчать - не значит умереть,
И замереть, когда увидишь смерть -
Не значит унижение стерпеть.

Бежать во мрак - не значит уходить
И отпустить - не значит упустить;
Не отомстить - не значит все простить.
И порознь быть - не значит не любить…

Сказать “люблю” - не значит полюбить,
Сказать “прощу” - не значит все простить,
Сказать “уйду” - не значит навсегда,
И “не прощу” - не значит никогда...

Идти с другим - не значит быть чужой,
И рядом он - не значит он родной,
И без тебя - не значит не с тобой,
Любить тебя - не значит, что ты мой…

И ты с другой - не значит, ты любим,
И я с другим - не значит ты забыт,
Не вместе мы - не значит не хотим,
Ведь ты с другой, а значит я с другим!

И этот бред не значит ничего,
И ты прочтешь - не значит, ты поймешь…
Я не уйду, а значит никогда,
Ведь я люблю, а значит навсегда...

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Dâng hiến mình - không có nghĩa - bán thân,
Nằm ngủ cạnh - không có nghĩa - ngủ như trai gái,
Không nhắc lại - không có nghĩa - không hiểu,
Không nói ra - không có nghĩa - không biết, không hay.

Mắt không trông - không có nghĩa - không nhìn ra,
Không kêu to - không có nghĩa - không bị cháy,
Việc im lặng và không tìm thấy lời đáp -
Là hai việc khác nhau, không có gì chung!

Khi đang đứng - hoàn toàn không có nghĩa - không bay,
Và im tiếng - không có nghĩa - nay đã chết,
Và chết lặng - khi được thấy cái chết-
Không có nghĩa - chịu sỉ nhục, ê chề.

Chạy vào đêm - không có nghĩa - là bỏ đi,
Và buông tha - không có nghĩa - cho đi hẳn,
Không trả thù - không có nghĩa - thứ tha tất.
Và ở riêng - không có nghĩa - không yêu...

Nói:“Em yêu” - không có nghĩa - đã yêu,
Nói: “Tha thứ” - không có nghĩa - tha cho tất cả,
Nói: “Em đi” - không có nghĩa - sẽ đi hẳn,
Và: " Không tha” - không có nghĩa - không bao giờ...

Đi với người khác - không có nghĩa- thành của người ngoài,
Anh ta ở bên - không có nghĩa - là người thân thiết,
Và không có chàng - không có nghĩa - không cùng chàng nữa,
Em yêu chàng - không có nghĩa - chàng của mình em...

Chàng với cô khác - không có nghĩa - chàng được yêu,
Em với người khác - không có nghĩa - chàng bị quên lãng.
Ta không cùng nhau - không có nghĩa - ta không muốn,
Vì chàng với người khác - có nghĩa - em với người ta!

Và cơn mê này - không có ý nghĩa gì,
Và chàng đọc xong - không có nghĩa - chàng hiểu hết...
Em không đi - có nghĩa - sẽ không bao giờ đi nữa,
Vì em yêu - có nghĩa - sẽ yêu suốt đời...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Omar Khayyám » “Dâng hiến mình - không có nghĩa - bán thân...”