07/07/2022 07:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điếu Trương Định bài 11

Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu - 阮廷沼

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2010 08:33

 

Đâu vầy sấm chớp nổ thình lình,
Gió bặt thêm buồn mấy đạo binh.
Ngựa trạm xăng văng miền bắc khuyết[1],
Xe nhung ngơ ngẩn cõi Tây Ninh.
Bài văn phá lỗ[2] cờ chưa tế,
Tấm bảng phong thần gió đã kinh.
Trong cuộc còn nhiều tay tướng tá,
Lời nguyền trung nghĩa há làm thinh.
Nguồn: Nguyễn Bá Thế, Nguyễn Đình Chiểu (thân thế và thơ văn), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1957
[1] Cửa phía Bắc, cửa nhà vua. Triều Lê, vua ngồi hướng về nam, các quan chầu vua quay mặt về bắc, nên gọi cửa nhà vua là bắc khuyết.
[2] Đứa giặc, giặc giã.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Chiểu » Điếu Trương Định bài 11