28/01/2023 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 8
其八

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 16:43

 

Nguyên tác

人去人來自不同,
六街塵起鼓鼕鼕。
榮枯盡寄浮雲外,
暑雨初晴皓月中。
岐路未關今日事,
旌旗猶鎮昔時宮。
春心莫共花爭發,
已許滄浪作釣翁。

Phiên âm

Nhân khứ nhân lai tự bất đồng,
Lục nhai[1] trần khởi cổ đông đông.
Vinh khô tận ký phù vân ngoại,
Thự vũ sơ tình hạo nguyệt trung.
Kỳ lộ vị quan kim nhật sự,
Tinh kỳ do trấn tích thời cung[2].
Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát,
Dĩ hứa thương lang tác điếu ông.

Dịch nghĩa

Người đi qua người đi lại vốn không ai giống ai,
Đường Lục Nhai bụi mịt mù, tiếng trống canh tùng tùng.
Việc đời vinh hiển cùng suy lạc đều gửi theo đám mây trôi,
Sau mưa vừa tạnh lại thấy hiện vầng trăng sáng.
Đường đời bôn tẩu chưa khép lại, việc ngày nay còn chưa hết,
Bóng cờ xí còn như bay phấp phới trấn cung xưa.
Lòng xuân đâu chả cùng hoa đua sắc,
Đã hứa với sóng xanh sẽ làm ông chài vui cùng sông nước.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Người đi kẻ lại chẳng đồng,
Lục Nhai bụi nổi trống dong tùng tùng.
Mây trôi vimh nhục gửi cùng,
Sau mưa trời tạnh trăng trong rạng đầy.
Đường đời bôn tẩu đến nay,
Cung xưa như vẫn còn bay bóng cờ.
Ý xuân, hoa sắc cùng đua,
Ông trài đã hứa vui đùa nước sông.
Các câu được trích từ:
- Câu 1. La Ẩn, Xuân nhật đề Thiền Trí tự (câu 4)
- Câu 2. Tiết Phùng, Lục Nhai trần (câu 1)
- Câu 3. Hứa Hồn, Thường du Tống bổ khuyết thu tịch du Luyện hồ nam đình, kim phục đăng thưởng thương nhiên hữu cảm (câu 5)
- Câu 4. Hàn Ác, Cấm trung tác (câu 2)
- Câu 5. Dương Cự Nguyên, Tương quy Đông Đô ký Lệnh Hồ xá nhân (câu 3)
- Câu 6. Hứa Hồn, Đăng Uý Đà lâu (câu 6)
- Câu 7. Lý Thương Ẩn, Hoà Lưu bình sự Vĩnh Lạc nhàn cư kiến ký (kỳ tứ) (câu 7)
- Câu 8. Hứa Hồn, Tống Nam viện Lư phán quan bãi chức quy Hoa Âm sơn cư (câu 8)

[1] Chỉ sáu con đường lớn hai bên phải trái trong thành Trường An đời Đường. Biện Kinh đời Bắc Tống cũng có lục nhai. Về sau dùng chữ “lục nhai” để chỉ cảnh đô thành náo nhiệt, phồn hoa.
[2] Câu này lấy ở bài Đăng Uý Đà lâu, là cảm tác lúc lên thăm di tích Triệu Đà cũ của Hứa Hồn. Ở đây dùng ý hoài cổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 8