14/08/2020 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Kỉnh Chỉ Phan y quan hoài thuật Lai Châu ca cơ nguyên vận
和敬止潘醫官懷述萊珠歌姬原韻

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 17:13

 

Nguyên tác

歌舞秦樓又楚樓,
新聲舊曲幾回頭。
鴛鴦枕裡魂縈夢,
鸚鵡杯中淚洗愁。
青眼莫嫌無敬止,
紅顏未必有萊珠。
那能點墨成丹處,
醫箇痴情第一流。

Phiên âm

Ca vũ Tần lâu hựu Sở lâu[1],
Tân thanh cựu khúc kỷ hồi đầu.
Uyên ương chẩm lý hồn oanh mộng,
Anh vũ bôi trung lệ tẩy sầu.
Thanh nhãn mạc hiềm vô Kỉnh Chỉ,
Hồng nhan vị tất hữu Lai Châu[2].
Na năng điểm mặc thành đan xứ,
Y cá si tình đệ nhất lưu.

Dịch nghĩa

Múa hát từ lầu Sở rồi đến lầu Tần
Nhạc cũ lời ca mới nay còn đâu
Trên gối uyên ương hồn về theo giấc mộng
Bên ly Anh vũ mắt lệ buồn sầu
Bạn quí ai hơn được Kỉnh Chỉ
Khách má hồng ai bằng Lai Châu
Sao thể thể điểm giọt mực đen thành ra màu thắm
Trị bịnh si tình bậc nhất này

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Gác tía lầu son buổi hát chầu
Cuộc vui đã dứt hỏi còn đâu
Uyên ương trên gối hồn theo mộng
Anh vũ bên ly lệ đẫm sầu
Mắt biếc còn ai hơn Kỉnh Chỉ
Má hồng nào kẻ vượt Lai Châu
Mực đen không vẻ thành màu thắm
Ông đốc tình si thật đậm sâu
Lời tự: "Án sát Quảng Bình" 按察廣平 (Thơ làm trong thời kỳ làm án sát Quảng Bình).
Phan Kỉnh Chỉ là bạn thân của cụ Ưng Bình, tiếng Hán viết là Kính Chỉ, tên Nôm là Kỉnh Chỉ.

[1] Tần lâu Sở lâu: từ câu "Sở quán Tần lâu" 楚館秦樓, chỉ nơi ca nhạc múa hát của giới phong lưu.
[2] Tên một cô đào hát ca trù.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Kỉnh Chỉ Phan y quan hoài thuật Lai Châu ca cơ nguyên vận