28/05/2022 03:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng đào sa kỳ 2
浪淘沙其二

Tác giả: Lý Dục - 李煜

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 18:46

 

Nguyên tác

往事只堪哀,
對景難排。
秋風庭院蘚侵階,
一任珠簾閑不卷,
終日誰來。

金劍已沉埋,
壯氣蒿萊。
晚涼天淨月華開,
想得玉樓瑤殿影,
空照秦淮。

Phiên âm

Vãng sự chỉ kham ai,
Đối cảnh nan bài.
Thu phong đình viện tiển xâm giai,
Nhất nhiệm châu liêm nhàn bất quyển,
Chung nhật thuỳ lai.

Kim kiếm dĩ trầm mai,
Tráng khí hao lai.
Vãn lương thiên tịnh nguyệt hoa khai,
Tưởng đắc ngọc lâu dao điện ảnh,
Không chiếu Tần Hoài.

Bản dịch của Nam Long

Chuyện trước mấy u hoài,
Ngắm cảnh khôn khuây.
Đình đài rêu phủ, gió heo may,
Một bức rèm châu hờ hững rủ,
Quạnh quẽ qua ngày.

Gươm báu lấp đất dầy,
Chí lớn tàn phai.
Ánh trăng toả lạnh giữa đêm nay,
Ngỡ dáng lầu vàng cung ngọc cũ,
Soi bóng Tần Hoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dục » Lãng đào sa kỳ 2