08/08/2020 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công anh tháng đợi năm chờ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:05

 

Công anh tháng đợi năm chờ,
Sao em dứt chỉ, lìa tơ cho đành?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Công anh tháng đợi năm chờ