02/12/2022 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu du
後遊

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 04:58

 

Nguyên tác

寺憶新遊處,
橋憐再渡時。
江山如有待,
花柳更無私。
野潤煙光薄,
沙暄日色遲。
客愁全為減,
舍此復何之?

Phiên âm

Tự ức tân du xứ,
Kiều liên tái độ thì.
Giang sơn như hữu đãi,
Hoa liễu cánh vô tư.
Dã nhuận yên quang bạc,
Sa huyên nhật sắc trì.
Khách sầu toàn vi giảm,
Xá thử phục hà chi?

Dịch nghĩa

Cảnh chùa làm ta nhớ đã có lần đến
Cây cầu làm ta mến lúc qua cầu lần nữa
Đất nước như chờ đợi ta
Hoa cỏ lại càng không của riêng ai
Đồng nội tươi tốt, sương khói mờ nhạt
Cát ấm, mặt trời lặn dần
Nỗi buồn của khách hoàn toàn giảm bớt
Bỏ nơi này thì còn biết đi đâu?

Bản dịch của Tôn Quang Phiệt

Nhớ chùa chơi lần trước
Thương cầu qua lần này
Non sông như có đợi
Hoa liễu chẳng riêng tây
Đồng mát ánh khói mỏng
Cát ấm sắc trời chầy
Khách bớt hẳn buồn bã
Đi đâu mà bỏ đây
(Năm 761)

Bài thơ này được làm khi tác giả nhiều lần đi vãn cảnh chùa Tu Giác ở tây nam Thành Đô, vì vậy mới nói "chơi lần sau".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Hậu du