23/03/2023 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tình trên Mũi Si

Tác giả: Nguyễn Khắc Thạch

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 00:33

 

Chiều nay tôi đến Mũi Si
Một mình tôi đến tôi đi một mình
Gặp con bò đứng làm thinh
(Con bò cũng đứng một mình như tôi)
Cỏ bò trước mõm bò chơi
Biển dài rộng một đầy vơi nỗi mình
Mũi Si thì cũng si tình
Tôi, con bò đứng một mình là hai...
Mũi Si là tên một địa danh ở Cửa Tùng, Vĩnh Linh.

Nguồn: Dòng sông một bờ, Hội Văn học nghệ thuật Bình Trị Thiên, 1989

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khắc Thạch » Thơ tình trên Mũi Si