03/07/2022 05:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tư chiến sĩ
思戰士

Tác giả: Hồ Chí Minh - 胡志明

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2006 02:21

 

Nguyên tác

更深露急如秋雨,
晨早霜濃似海雲。
快送寒衫給戰士,
陽光和暖報新春。

Phiên âm

Canh thâm lộ cấp như thu vũ,
Thần tảo sương nùng tự hải vân.
Khoái tống hàn sam cấp chiến sĩ,
Dương quang hoà noãn báo tân xuân.

Dịch nghĩa

Đêm khuya, móc rơi dồn dập như mưa thu,
Sáng sớm, sương dày đặc như mây mặt biển.
Mau mau gửi áo rét cho chiến sĩ,
Ánh mặt trời ấm áp đã báo trước tin xuân mới sắp về.

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Đêm khuya sương trút như mưa nhẹ
Sáng sớm sương như mây biển giăng
Áo rét gửi mau cho chiến sĩ
Nắng trời ấm áp báo xuân sang.
Nguồn:
1. Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh, NXB Văn học, Hà Nội, 1990
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 6), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Chí Minh » Tư chiến sĩ